MONTÁŽ PLOTOVÉHO SYSTÉMU EVERWOOD

 

  1. Pokud jste nezakoupili již nařezané profily na požadovanou délku, tak si nejprve naměříme přesnou délku profilů a na tyto délky je nařežeme. Profily obrábíme stejným způsobem jako dřevo, tj. řezáním, vrtáním, broušením, pilováním, frézováním apod. Natavení ploch zabráníme chlazením materiálu nebo vyšší řeznou rychlostí. Řez je poté možno začistit pilníkem nebo brusným papírem. Již z výroby mohou být profily dodány s obloučkem nebo šikmo seříznuté.

 

(foto: profil 70x15mm, lavičkový profil 44x22mm, profil 100x15mm, 100x10mm - vše s rovným řezem)


  1. Na nosné profily upevňujeme plotovky lepením nebo šroubováním. Montáž plotovek k nosným profilům vždy začínáme středovou plotovkou. Zabráníme tak velkým rozdílům na obou koncích plotového pole. Na požadovanou mezeru mezi plotovkami je vhodné zhotovit si jakousi "šablonu" ze dřeva či kousku profilu. Poté nebudeme muset vyměřovat mezery pro každou plotovkou.                                                                          Pro lepení profilů doporučujeme lepidlo vlastní výroby - toluenové lepidlo výhradně určené k lepení profilů EVERWOOD. Návod na jednoduchou přípravu lepidla získáte v případě potřeby spolu s objednávkou. Lepidlo nanášíme pouze na jednu z lepených ploch a to do středu spoje. Spoj je soudržný po cca 15. min. a mechanicky odolný do cca 24 hodin (záleží na okolní teplotě).                                                            Doporučujeme ponechat středovou plotovku delší, dotýkající se podezdívky. Jako nosné profily doporučujeme do délky 150cm profily 70x30mm a 70x40mm. Při délce 150-250cm doporučujeme profil 75x40mm. U delších plotových polí je zvýšené riziko průhybu a jiných tvarových změn. Doporučujeme tedy uvažovat o kovových nosnících - běžné jekly 60x40x2mm atd. (tyto jekly nedodáváme - vzhledem k hmotnosti těchto jeklů a tím pádem k prodražení ceny dopravného je výhodné zakoupit je v místě bydliště). Při použití kovového nosníku není potřeba středová plotovka opírající se o podezdívku.


  1. Pro samotnou montáž plotovek k nosníkům doporučujeme předvrtání otvorů (děr) a to i v případě samořezných šroubů. Plotovky do horního nosníku upevňujeme pevným spojem. Do spodního nosníku frézujeme nebo vrtáme větší - dilatační otvor (oválný otvor) tedy otvor větší než je průměr šroubu. Tento otvor překryje odpovídající vratový šroub nebo podložka. Pro montáž doporučujeme šrouby síly min. 5mm, tenčí se mohou utrhnout, překroutit apod. Minimální mezeru mezi plotovkami doporučujeme 2mm. Plotovky do 100cm mohou být jakékoliv profily námi dodávané. Pro délku plotovek do 130cm doporučujeme profily: 70x15mm, 70x15mm, 100x15mm, 150x15mm. Pro délku 140-180cm doporučujeme použít profily silné 20mm a to: 70x20mm, 100x20mm nebo 150x20mm. U plotovek vyšších než 180cm je zvýšené riziko tvarových změn i po dodržení montážního postupu.


  1. Při kotvení plotovek lepením je celé plotové pole pevně fixováno a dilatuje tak jako celek. Proto je nutné u horního nosníku zabezpečit dilatační vůli ve vodorovném směru a u spodního nosníku i ve směru svislém a to v poměru délka/ tepelná roztažnost. Středovou plotovku doporučujeme ponechat delší, jako oporu na podezdění - není nutné v případě použití kovových nosníků. Profily nelze použít jako konstrukčně nosné!


  1. Údržba systému EVERWOOD spočívá ve snadném očištění běžnými saponáty nebo tekutými prášky s jemným (nebo žádným) brusným efektem, aby nedošlo k poškrábání profilů. Přípravky nesmí obsahovat chlór a organická rozpouštědla, která nenávratně poškozují uzavřený povrch profilů. Výrobky jsou bezúdržbové a nenatírají se. V případě potřeby je ale lze opatřit akrylovým nebo syntetickým nátěrem, který částečně zabraňuje blednutí barvy a zpětně tuto sytost částečně obnovuje.                       Ideální teplota pro montáž je cca 20°C. Tepelná roztažnost je cca 6mm/1bm při teplotních rozdílech léto/zima. Profily nevystavujte teplotám nad 70°C - nebezpečí požáru. Profily EVERWOOD jsou zdravotně nezávadné, bez zápachu, tudíž mohou být použity i v interiérech.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 603 440 829 nebo na mailu: plastoveploty@seznam.cz


 

 

 

aktualizováno: 23.08.2022 19:25:10